Figure template by Danyela art Nr.1

11.90

Tento produkt je náčrt figúry pre kresbu fashion ilustrácie. Náčrt slúži buď k absolvovaniu ONLINE WORKSHOPU fashion ilustrácie s Danyela art, alebo ho môžete využiť pri samoštúdiu kresby. Postup, ako pracovať s daným náčrtom sa dozviete predovšetkým na kurzoch Danyela art.

Po tom, ako si vytvoríte objednávku a uhradíte platbu Vám bude zaslaný súbor, ktorý je určený buď k tlači, alebo je možné ho použiť a otvoriť aj v kresliacom programe Procreate.

V prípade, že si náčrt zakúpite k ONLINE WORKSHOPU s Danyela art, súbor, ktorý Vám bude zaslaný si vytlačte na viac-gramážovaný výkres – min. 100g a pripravte kresliace pomôcky. Zvyšný postup sa dozviete počas workshopu.

Tento náčrt je určený len pre súkromné účely. Ani náčrt ani ilustrácie, ktoré z neho vzniknú nemôžu byť určené k ďalšiemu predaju a teda používané komerčne. Taktiež nie je dovolené náčrt rozširovať ďalej svojim priateľom, ani na sociálnych sieťach.

.

This product is a sketched template to be used for drawing a fashion illustration. The sketch will be used during the ONLINE FASHION ILLUSTRATION WORKSHOP by Danyela art. You can also use it for your free time drawing. During the online course you will be guided step by step on how to draw a fashion illustration using the prepared sketch

After placing the order and making the bank payment you will receive a file which you can either print or open in Procreate.

In case you ordered this sketch for the ONLINE WORKSHOP by Danyela art, you should ideally print the file on a 100-180 g paper and prepare your drawing tools . Further instructions will be given to you during the online workshop.

In case you want to pay with PayPal please write it in a note. PayPal transaction fee is 3 euro

You may not sell the artwork or use artwork created from this file for commercial use or for a personal brand. You may not email this file to a friend or share the uncoloured files to social media or sharing apps.