Skvelá novina! KURZ KRESLENIA ZDARMA!.

Milé Danyela art BABES, ktoré sa chcete vzdelávať, učiť sa kresliť, alebo sa kreatívne odreagovať pri tvorbe!

Máme pre vás jedinečnú šancu! KURZY, ktoré ponúka Danyela art, môžete absolvovať ÚPLNE ZADARMO!

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prišiel s projektom s názvom NESTRAŤ PRÁCU – VZDELÁVAJ SA. Ide o projekt zameraný na podporu vzdelávania a môžu ho využiť všetci pracujúci ľudia, zamestnanci, živnostníci, ľudia na rodičovskej dovolenke aj absolventi. Kurz, ktorý vám Úrad práce preplatí má byť kurz, ktorý vám pomôže kariérne rásť a na základe jeho absolvovania sa prípadne môžete uchádzať o prácu v kreatívnej oblasti, alebo v oblasti, ktorá nadväzuje na absolvovaný kurz. Kurz si môžete vybrať podľa individuálnych potrieb bez prihliadania na požiadavky aktuálneho zamestnávateľa. A čo je najlepšie? Úrad práce sa rozhodol, že kurzy preplatí až do výšky 1800 eur!

AJ MY VÁM PONÚKAME ABSOLVOVANIE NAŠICH KURZOV a pomôžeme vám aj s potrebnými dokumentami, ktoré potrebujete odovzdať na najbližšom Úrade práce!

AKO NA TO?

Záujemca o kurz vyplní žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, v ktorej uvedie o aký kurz má záujem. Úrad práce žiadosť posúdi a po schválení uzatvorí so záujemcom dohodu o poskytnutí príspevku. Podmienkou je uhradenie 100% nákladov na vzdelanie a jeho úspešné ukončenie.

  1. Zastavte sa na svojom miestnom UPSVAR ,vyhľadajte pracovníka, ktorý má na starosti projekt NESTRAŤ PRÁCU, VZDELÁVAJ SA. ( Pozor, dá sa to vybaviť aj elektronicky, nemusíte nikam chodiť)
  2. Pracovník/čka pekne vysvetlí, čo vypíšete vy, ako uchádzač o príspevok a čo my – Danyela art.
  3. Súčasťou tejto žiadosti o požadované vzdelanie je aj prísľub (prísľub, ktorý hovorí o tom, že príspevok na kurz vám pomôže sa lepšie uplatniť v oblasti, v ktorej budete kurz absolvovať).
  4. Následne sa na UPSVAR zaevidujete ako žiadateľ o príspevok na požadované vzdelávanie.
  5. Po vyplnení žiadosti sa žiadosť odnesie naspäť na UPSVAR 

Keďže je tento projekt výborná príležitosť na absolvovanie našich kurzov, veľmi radi vám pomôžeme s celým procesom vybavovania žiadostí.

V prípade, že máte záujem o potrebné dokumenty napíšte nám email na info@danyelaart.com,o ktorý kurz máte záujem a my vám pošleme všetky potrebné informácie k vybaveniu príspevku!

Tu sú kurzy, ktoré môžete absolvovať najbližšie! (Pozor, táto „AKCIA“ od UPSVAR funguje len do augusta 2023 a kurz, na ktorý sa chcete prihlásiť musí začínať najskôr o 30 dní od podaniažiadosti o príspevok na daný kurz, takže HURRY UP!)

Kurz kreslenia DAYNELA ART – 6 – týždňový (klik)

Najbližšie turnusy

9.máj -13.jún 2023 (každý utorok)

18:00 -20:00

Individuálny kurz kreslenia s DANYELA ART – dĺžka a dátum trvania individuálny (Klik)

0