Postava – predkreslená šablóna Danyela art č.2

11.90

Tento produkt je náčrt figúry pre kresbu fashion ilustrácie. Náčrt slúži buď k absolvovaniu ONLINE WORKSHOPU fashion ilustrácie s Danyela art, alebo ho môžete využiť pri samoštúdiu kresby. Postup, ako pracovať s daným náčrtom sa dozviete predovšetkým na kurzoch Danyela art.

Po tom, ako si vytvoríte objednávku a uhradíte platbu Vám bude zaslaný súbor, ktorý je určený buď k tlači, alebo je možné ho použiť a otvoriť aj v kresliacom programe Procreate.

V prípade, že si náčrt zakúpite k ONLINE WORKSHOPU s Danyela art, súbor, ktorý Vám bude zaslaný si vytlačte na viac-gramážovaný výkres – min. 100g a pripravte kresliace pomôcky. Zvyšný postup sa dozviete počas workshopu.

Tento náčrt je určený len pre súkromné účely. Ani náčrt ani ilustrácie, ktoré z neho vzniknú nemôžu byť určené k ďalšiemu predaju a teda používané komerčne. Taktiež nie je dovolené náčrt rozširovať ďalej svojim priateľom, ani na sociálnych sieťach.