Danyela art KURZ KRESLENIA

400.00

Po veľkom úspechu s našimi luxusnými workshopmi fashion ilustrácie som sa rozhodla zaradiť medzi naše edukatívne eventy aj klasické (a možno nie až tak klasické) večerné kurzy kresby a maľby.

O čo pôjde.

Hlavnou myšlienkou kurzov je pravidelné odreagovanie sa pri kresbe v štúdiu Danyela art. Kurz je určený pre jemne pokročilých a pokročilejších záujemcov na kurze sa podrobne venujeme kresbe, technike a štýle kreslenia všeobecne.  Je určený pre všetky vekové kategórie s túžbou zdokonaliť sa v tvorbe a nájsť si svoje umelecké JA. Rovnako však aj oddýchnuť si a prinútiť sa ku kretívnemu oddychu aspoň raz do týždňa na pár hodín.

Prijímame aj začiatočníkov, ktorí majú blízko ku kreativite a chuť naučiť sa základy kresby.

Kurz nebude prebiehať v jeho pravom slova zmysle podľa tabuliek. Ja ako autorka a ilustrátorka Vás usmerním pri Vašej tvorbe, poradím, ale čo je mojim hlavným cieľom pre Vás po absolvovaní hodín kurzu je samostatnosť a cesta k vlastnému štýlu. Mnoho absolventiek kurzu si po kurze, alebo viackrát absolvovaných kurzoch Danyela art rozbehli vlastný kreatívny biznis, vlastnú značku, alebo sa všeobecne začali viac venovať tvorbe, čo mňa, ako lektorku nesmierne teší.

Priebeh kurzu:

  • otvorenie kurzu, základné informácie k priebehu kurzu a vstupný darček Danyela art
  • zoznámenie sa s kresbou/skečom
  • prvá polovica kurzu – kresby podľa zadania
  • brainstorming, cesta k lepšiemu kreatívnemu videniu a samostatnosti
  • druhá polovica kurzu – pracovanie na vlastnej tvorbe (počet obrazov, ilustrácií vytvorených počas kurzu závisí od vlastnej šikovnosti)

Počas celého kurzu sa budeme opierať prevažne o kresbu ceruzkami, farbičkami, ilustrátorskými fixami. Fantázii sa medze nekladú, teda je možné kresbu kombinovať aj maľbou. K dispozícii budú všetky pomôcky k tvorbe. Všetky potrebné informácie si vysvetlíme na prvej hodine.

Trvanie kurzu:

2 hodiny týždenne

6 týždňov

Najbližšie turnusy

23.máj -27.jún 2023 (každý utorok)

18:00 -20:00

Max. počet účastníkov – 7 os.

Vyučovanie bude prebiehať vo večerných hodinách v priestoroch Danyela art štúdia na Ladzianskeho 10 v Bratislave.

Za kurz prijímame platbu vopred. Neabsolvované hodiny sa môžu preniesť v prípade, že budeme v kurzoch ďalej pokračovať a závisia na dohode s lektorkou Danyela art. Maximálne je však možné absenciu preniesť 2 krát. Vynechané hodiny sa nepreplácajú.

Za kurz prijímame platbu vopred.  100% storno a zrušenie účasti je možné max. do 14 dní pred workshopom, ináč Vám bude vrátených 50% z plnej sumy.

V prípade záujmu o kurz si ho objednajte ako produkt. Všetky informácie Vám budú následne zaslané emailom.