Danyela art KURZ KRESLENIA

200.00

Po veľkom úspechu s našimi luxusnými workshopmi fashion ilustrácie som sa rozhodla zaradiť medzi naše edukatívne eventy aj klasické (a možno nie až tak klasické) večerné kurzy kresby a maľby.

O čo pôjde.

Hlavnou myšlienkou kurzov je pravidelné odreagovanie sa pri kresbe v štúdiu Danyela art. Kurz je určený pre jemne pokročilých a pokročilejších záujemcov, nakoľko sa budeme už podrobnejšie venovať kresbe, technike a štýle kreslenia všeobecne.  Je určený pre všetky vekové kategórie s túžbou zdokonaliť sa v tvorbe a nájsť si svoje umelecké JA. Rovnako však aj oddýchnuť si a prinútiť sa ku kretívnemu oddychu aspoň raz do týždňa na pár hodín.

Každopádne prijímame aj začiatočníkov, ktorí majú blízko ku kreativite a chuť naučiť sa základy kresby.

Kurz nebude prebiehať v jeho pravom slova zmysle podľa tabuliek. Ja ako autorka a ilustrátorka Vás usmerním pri Vašej tvorbe, poradím, ale čo je mojim hlavným cieľom pre Vás po absolvovaní hodín kurzu je samostatnosť a cesta k vlastnému štýlu.

Priebeh kurzu:

  • otvorenie kurzu, základné informácie k priebehu kurzu a vstupný darček Danyela art
  • zoznámenie sa s kresbou/skečom
  • prvá polovica kurzu – kresby podľa zadania
  • brainstorming, cesta k lepšiemu kreatívnemu videniu a samostatnosti
  • druhá polovica kurzu – pracovanie na vlastnej tvorbe (počet obrazov, ilustrácií vytvorených počas kurzu závisí od vlastnej šikovnosti)

Počas celého kurzu sa budeme opierať prevažne o kresbu ceruzkami, farbičkami, ilustrátorskými fixami. Fantázii sa medze nekladú, teda je možné kresbu kombinovať aj maľbou. K dispozícii budú všetky pomôcky k tvorbe. Všetky potrebné informácie si vysvetlíme na prvej hodine.

Trvanie kurzu:

2 hodiny týždenne

6 týždňov

Najbližšie turnusy

1.september – 6.október 2022 (každý štvrtok)

18:00 -20:00

Max. počet účastníkov – 7 os.

Vyučovanie bude prebiehať vo večerných hodinách v novootvorených priestoroch Danyela art shop  v Bratislave na Jesenského 5.

Za kurz prijímame platbu vopred. Neabsolvované hodiny sa môžu preniesť v prípade, že budeme v kurzoch ďalej pokračovať a závisia na dohode s lektorkou Danyela art. Maximálne je však možné absenciu preniesť 2 krát. Vynechané hodiny sa nepreplácajú.

Za kurz prijímame platbu vopred.  100% storno a zrušenie účasti je možné max. do 14 dní pred workshopom, ináč Vám bude vrátených 50% z plnej sumy.

V prípade záujmu o kurz si ho objednajte ako produkt. Všetky informácie Vám budú následne zaslané emailom.